Branding

Branding- תהליך המיתוג
branding מכונה בעברית “תהליך המיתוג”. זהו תהליך בו מותג חדש נוצר. במסגרת התהליך ישנו שלב ההכנה למיתוג, ובו מחליטים אילו ערכי מותג רצויים. השלב הבא, הינו עיצוב חווית המותג, ובו מפתחים את אותם ערכים על ידי מאפיינים וסממנים המבטאים אותם. לבסוף, נעשה מאמץ לחדיר לתודעת הציבור את המותג וערכיו, וזאת על ידי יחסי ציבור, פרסום וקידום מכירות. בדרך כלל branding נעשה כאשר נכנס לשוק מוצר חדש.

Branding- מושגים שונים
ישנם מושגים שונים הקשורים למיתוג. “זהות מותגית” היא הזהות שדרכה משתקפים מכלול ערכים, מאפיינים ותרבות. הזהות מורכבת ממוצרים, לוגו, עיצוב, סיסמא, מחיר, חברה מייצרת, אריזות וביצועים. את הזהות המותגית ניתן להרכיב עבור זהות ארגונית, מוצרית, אישית או סמלית. המושג “אנטי מותג” מאפיין מותגים שכביכול נוגדים את תחום העיסוק שלהם עצמם. “ארכיטקטורת מותג” הינה תהליך בו מקבלים החלטות שקשורות למערכת היחסים בין מותגים שונים שמשווקת אותה חברה, לבין המותג הנוכחי. יש ארבע אסטרטגיות מרכזיות לתהליך זה. הראשון, בית ממותג- יש הזדהות מוחלטת בין מותגי המשנה של המוצרים למותג העל של החברה. תת מותגים- מתייחס למותגים שמרחיבים את מותג העל, והם מוסיפים זהויות נוספות על גביו. פעמים, המותג הראשי הוא המוביל. הקרנה- מתייחס למותגים עצמאיים שערכי המותג הראשי מוסיפים לו. בית מותגים- זו חברה שמשווקת מותגים שונים, מבלי שיש לה זהות מותגית תאגידית.